May17

થાશે

સ્વયં સાથે જેદી મુલાકાત થાશે,

પછી હુંપણાનો વજન પણ જણાશે .

ધરી હાથ પર હાથ બેઠા રહો તો ,

હથેળીની રેખા શું દોષિત ગણાશે?

કિનારે ઉભા રૈ, ન આંસું વહાવો

આ સાગરમાં પણ કેટલું જળ સમાશે?

તું મન મૂકી વરસે છે ત્યારે વિચાર્યું? 

શું પંખીથી ભીના ગગન માં ઉડાશે?

મળી છોને ઉંચાઈ એકાદ  ક્ષણની,

છે પરપોટો, ફૂટીને પાણી જ થાશે.

ભલે સાવ સામે જ દેખાય મંઝિલ

વળાંકો છે રસ્તામાં ,મોડું તો થાશે.

હતા આજ વેદાંતની પીઠ પર ઘા ,

એ પીડા સજાવી ,ગઝલમાં લખાશે .

વિપુલ માંગરોલીયા ( વેદાંત )

-

Posted in વેદાંતની ગઝલો ૨૦૧૪-૧૫
.