Jul14

આપણે આપણો ધર્મ સંભાળીએ.

આપણા થી ઉંચા કોઈ ના ભાળીએ,
એટલો ના અહમ્ નેય પંપાળીએ.

માણસાઈનું પ્હેરી પહેરણ હવે, 
આપણે આપણો ધર્મ સંભાળીએ.*

સાવ નિસ્તેજ લાગે છે એ પણ હવે,
ચાંદનીમાં સ્મરણ ચાલ ઓગાળીએ.

એકસરખા નથી ક્યાય આકાશમાં,
ચારણી લઈ સિતારા બધા ચાળીએ.

રાતને પણ કદી ઊંઘ તો આવશે,
ચાલ એનોય એક ઢોલિયો ઢાળીએ. 

પોતિકા ભાવની છાંટ પણ જોઈએ,
પારકા શબ્દે ગઝલો  ના પંપાળીએ.

વિપુલ માંગરોળીયા ( વેદાંત ) 14/07/14

*રમેશ પારેખ 

-

Posted in વેદાંતની ગઝલો ૨૦૧૩-૧૪
.