Apr5

ભક્તિ નામે એજ મંજર થાય છે

એક જૂની ગઝલ 

 

ભક્તિ નામે એજ મંજર થાય છે, 
ગોળ કંકર રોજ શંકર થાય છે.

ઝુંટવીને રંક મોઢે કોળિયો, 
પાપ ધોવા આજે લંગર થાય છે.

જોઈ સ્થિર પાણી, રખેને લાંધતો,
શાંત નીરે તો ભવંડર થાય છે.

જૂઠની છે બોલબાલા કાયમી, 
સત્યની હાલત ભયંકર થાય છે.

નામ તારું વાપરે વેપારમાં ,
જોઇ આંખોમાં સમંદર થાય છે.

વિપુલ ( વેદાંત ) 18 /07/13

 

 

-

Posted in વેદાંતની ગઝલો ૨૦૧૩-૧૪
.