Nov30

તું બદલ કાં તો તારા વલણને બદલ

તું બદલ કાં તો તારા વલણને બદલ,
જીવ પ્રત્યેની તારી નજરને બદલ.

રોજની આ રમતમાં જરા કર ફરક,
શ્વાસને રોકવાની રમતને બદલ.

ચાંદની પણ નિયત સાવ હલકી થઈ ,
હોય હિંમત હવે જો, તમસને બદલ.

આધુનિકતા વસી છે ઘડીયાળમાં,
પંખીને બોલવાનાં પ્રહરને બદલ.

કોલ આપ્યા હતા ,સાખ છે વાંસળી, 
તું ન પાળી શકે તો વચનને બદલ.

રોજ લખતો વિધાનો તું વેદાંત માં,
લય નથી સાવ સારો, બહરને બદલ.

 

વિપુલ માંગરોલીયા (વેદાંત)-૩૦-૧૧-૧૩

-

Posted in વેદાંતની ગઝલો ૨૦૧૩-૧૪
.