Feb23

ચાલ ઉજવી એ રક્ષાબંધન

કાંડા પર દોરાનું બંધન, 
નોખાં દિલ પણ એકજ સ્પંદન, 
           ચાલ ઉજવી એ રક્ષાબંધન. 
ખીલ્યું પુનમનું  અજવાળું  , 
સ્નેહ ભર્યું સરવર છલકાણું, 
થાય ન એ દ્રશ્યોનું વર્ણન, 
            ચાલ ઉજવી એ રક્ષાબંધન. 
આંગળીએ તું કંકુ લેજે 
ચોખાને ચપટીમાં ભરજે,  
હું નમાવું મસ્તક આગળ, 
            ચાલ ઉજવી એ રક્ષાબંધન.
નાની થઈને ધાક જમાવે,
મોટી થઈ તું લાડ લડાવે, 
મા દિકરીનો છે તું સંગમ,
            ચાલ ઉજવી એ રક્ષાબંધન. 
 

વિપુલ માંગરોલીયા ( વેદાંત )

-

Posted in ગીત
.