Feb23

કાં તો થશે કાં નથી થવાનું

કાં તો  થશે કાં નથી થવાનું 
પછી અલગ શું વિચારવાનું.

પ્રણયમાં એ કામ છે હ્રદયનું,
કાં આપવાનું કાં રાખવાનું. 
  
સ્વભાવમાં હોય છે ઘણાં નાં,
મફત હો ,તો ઝેર પી જવાનું.

છે માવતરની હવે એ દ્વિધા, 
ખબર નથી કોણ રાખવાનું.

તમે તો સૂઈ ગયા નિરાંતે, 
દઈને અમને આ જાગવાનું.

ભિનાશ આંસું માં કેટલી છે?  
એ તો કઈ રીતે માપવાનું.

ગમે નાં વેદાંત કોઈ કલરવ, 
તો શું હવે  ઝાડ કાપવાનું?

વિપુલ માંગરોલીયા ( વેદાંત ) 

-

Posted in વેદાંતની ગઝલો ૨૦૧૫-૧૬
.