Feb23

વાત સાદી છે પણ મોડી સમજાય છે

કોઈને ક્યાં હવે સાચું કહેવાય છે! ,?
વાત સાદી છે પણ મોડી સમજાય છે.

મોતનું માન એ રીતે જળવાય છે, 
શ્વાસ પણ બહારનો બ્હાર રૈ જાય છે.

એક પથ્થરને જ્યાં માર્યું એક ટાંકણું, 
ત્યાં હવે રોજ આશાઓ ઠલવાય છે.

લાગે છે  જે ફક્ત બાગનો બાંકડો, 
ત્યાંજ વૃદ્ધોનાં નિસાસાઓ સચવાય છે  

એવું માણસ શું સાથે લઈ જાય છે? 
કે વજન લાશનું પણ વધી જાય છે,

દુર્દશા નો થયો ફાયદો એટલો,
જ્યાં જુઓ ત્યાં હવે નામ ચર્ચાય છે.

મૌન છલકાય વેદાંત કાગળથી  જો,
એક સાચી ગઝલ તો જ સર્જાય છે.

વિપુલ માંગરોલીયા ( વેદાંત )

-

Posted in વેદાંતની ગઝલો ૨૦૧૫-૧૬
.